Høring – forslag om endringer i kommuneloven – kommunal revisjon m.m.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2003

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon kan være positivt og økonomisk for samfunnet. Det skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse om kommunal revisjon. Tilsynet peker på at alle som ønsker å foreta kommunal revisjon må få de samme rammebetingelsene og at tildelingen bør skje med anbudskonkurranse.