Høring – NOU om ny lov om universiteter og høyskoler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.12.2003

I forbindelse med ny lov om universiteter og høyskoler understreker Konkurransetilsynet at slike utdanningsinstitusjoner ikke må subsidiere virksomhet som er utsatt for konkurranse med midler fra skolevirksomheten.