Konkurranseloven § 2-2 d) – Tiltak for å bedre konkurransen i kraftmarkedet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.03.2003

den er nå inne for å vurdere Statens eierskap i kraftsektoren. En mer hensiktsmessig eierstruktur vil kunne bidra til bedre konkurranse i dette markedet, mener Konkurransetilsynet. Opprydding i krysseierskap og deling av Statkraft er tiltak som bør vurderes, særlig dersom Statkraft skal delprivatiseres. Dette fremgår av et brev tilsynet har sendt til Nærings- og handelsdepartementet.