Høring – anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.11.2002

Konkurransetilsynet er positiv til at det blir åpnet for konkurranse på offentlig kjøpt persontransport med tog. I en høringsuttalelse peker tilsynet på at det må lages et rammeverk som bidrar til konkurranse på like vilkår når alle jernbanelinjer skal ut på anbud innen 2006.