Høring – differensiert regelverk for mikrobedrifter og nyetablerte bedrifter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.06.2002

Det vises til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 18. april 2002, vedlagt hørings-brev av 19. mars 2002 fra Nærings- og handelsdepartementet vedrørende ovennevnte.