Høring – Organiseringen av et nytt statlig mattilsyn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.04.2002

Konkurransetilsynet viser til brev av 12. mars 2002 fra Arbeids- og administrasjons-departementet, vedlagt høringsnotatet fra Landbruksdepartementet (LD) av 1. mars 2002 vedrørende ovennevnte.