Høring – Utkast til endring av konservesforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.04.2002

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartemenets brev av 25. mars 2002 vedlagt Landbruksdepartements høringsbrev av 18. mars 2002 vedrørende ovennevnte.