Vedtaksvarsel om samarbeidsavtalen mellom A-pressen og Harstad Tidende Gruppen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.2002

Konkurransetilsynet viser til Eierskapstilsynets høringsnotat av 17. januar 2002 vedrørende ovennevnte. Samarbeidsavtalen omfatter en sammenslåing av Nordlandsposten AS og Nordlands Framtid AS og opprettelse av en ny avis i Bodø. Den nye avisen vil bli eid av A-pressen med 62 prosent og av Harstad Tidende Gruppen med 38 prosent. Avtalen omfatter videre en ny felles annonsesamkjøring, Media Nor, hvor partene skal være likeverdige eiere.