Høring – utkast til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.2002

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 25. februar 2002 vedrørende høring – utkast til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).