A2015-3 – Interflora SA – Floriss Drift AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.12.2015

Konkurransetilsynet har besluttet å tillate Interflora SA sitt oppkjøp fra 34 til 51 prosent av aksjene Floriss Drift AS. 

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet at oppkjøpet vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen hverken i markedet for blomsterformidlingstjenester, markeder for detaljhandel av blomster og planter eller i tilgrensende markeder.