A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.04.2017

Konkurransetilsynet har besluttet at Telia Company ABs oppkjøp av Phonero AS tillates.

Konkurransetilsynets har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.