A2017-3 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 19 første ledd, jf. konkurranseloven § 19 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.09.2017

I anledning Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen mellom Insula AS og deler av virksomheten i Apetit Kala Oy og Maritim Food AS med datterselskaper, søkte melder om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd, jf. konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum.

Søknaden var begrunnet med at en delvis gjennomføring ikke ville ha noen innvirkning på de norske målselskapenes virksomhet i Norge. Etter en konkret helhetsvurdering kom Konkurransetilsynet til at det ikke kunne gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet.