A2022-1 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2022-4

Bestemmelse ikon Bestemmelse: forvaltningsloven § 35

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2022

Konkurransetilsynet har ved brev fra Royal Unibrew A/S 14. september 2022 blitt anmodet om å delvis omgjøre vedtak V2022-4. Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering besluttet at vedtak V2022-4 ikke omgjøres.