A2023-2 – SKion Water International GmbH / Enwa AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.04.2023

Konkurransetilsynet har besluttet å avslutte behandlingen av foretakssammenslutningen mellom SKion Water International GmbH og Enwa AS.
Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil
hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.