V2006-420 – Abeo AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Abeo AS ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med fusjon med Addcom Innovation AS.