V2007-11 – Aker Brevik AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2007

Aker Brevik AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av Morgan AS.