V1999-22 – Aksjonærer i Elsam AS og Ahlsell AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.08.1999

Elektrogrossistene Ahlsell AS og aksjonærene i Elsam ønsker å samarbeide om felles priser for næringselektro for å utgi en felles produktkatalog. For dette trenger partene dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at aktørenes posisjon i markedet var liten og samarbeidet antas derfor å ha liten konkurransemessig betydning. Dispensasjon kunne gis.