V2008-13 – Alsaker Fjordbruk AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.08.2008

Alsaker Fjordbruk AS ilegges et overtredelsesgebyr på 30 000 – tretti tusen – kroner

for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med

erverv av samtlige aksjer i Salar Smolt AS og Rylandsvåg Eiendom AS.