V2000-140 – Apokjeden AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.11.2000

Medlemsapotekene i Apokjeden AS gis midlertidig dispensasjon til å fastsette markedsdeling i form av områdedeling blant kjedens medlemmer. Kjedesamarbeidet er notifisert til EFTAs overvåkningsorgan, og utfallet av EFTAs overvåkningsorgans behandling kan få innvirkning på anvendelsen av konkurranseloven. Særlige hensyn tilsier dermed at samarbeidet om markedsdeling gis midlertidig dispensasjon frem til 1. mai 2001.