V2001-77 – ARTE-gruppen AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.08.2001

ARTE-gruppen er et markedsføringssamarbeid for faghandlere, og det oppgis at kjeden tilstreber å holde en fagorientert profil. Samtlige medlemmer er selvstendig næringsdrivende og eier til sammen 66 gullsmedforretninger. Konkurransetilsynet har gitt dispensasjon fra konkurranseloven slik at ARTEgruppen kan fastsette maksimalpriser på varer innkjøpt for videresalg til medlemmene og maksimalpriser i sine landsomfattende reklamekampanjer. Dispensasjonen er gitt på vilkår om at medlemmene fritt kan ta lavere priser enn maksimalprisene.