V1999-54 – Asak Miljøstein AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.08.1999

De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands Cementstøberi, Nordland Betongindustri AS og Vikaune Fabrikker AS er produsenter av utemiljøprodukter i betong: belegningsstein, heller, kantstein og tilhørende produkter. De har i dag leveranser i hver sine geografiske områder. ASAK Miljøstein AS skal fra 1. januar 2000 stå for markedsføringen for de fire bedriftene. Samarbeidet er i strid med forbudene mot samarbeid om priser og anbud i konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant likevel at samarbeidet forsterker konkurransen fordi de fire produsentene samlet vil være i stand til å utgjøre et landsdekkende leveringsalternativ til byggevarekjedene. Videre kan samarbeide generere effektivitetsgevinster gjennom samordning av salgsfunksjonen. Konkurransetilsynet har derfor innvilget dispensasjon.