V-2000-01 – Autokjeden AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.01.2000

Autokjeden AS, et kjedesamarbeid bestående av 17 frittstående bilrekvisitagrossister, søkte om dispensasjon til å fastsette felles kampanjepriser på et utvalg av kjedens produkter i forbindelse med markedsføringstiltak. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet vil ha begrenset betydning for konkurransen i bilbransjens ettermarked, og dispensasjon ble gitt.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 15. september 1999 der det søkes om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1. Det vises også til øvrig korrespondanse i saken.