Avgjørelse A2014-1 – Norgesgruppen Partner AS – Konsum Gruppen AS – konkurranseloven § 20 jf § 16 – underretning om henleggelse av sak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.11.2014

Kokurransetilsynet har besluttet å tillate Norgesgruppen Partner AS sitt erverv av aksjer og felles kontroll over Konsum Gruppen AS.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet at oppkjøpet vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen hverken i markedet på innkjøpleddet i verdikjeden eller i markedet for fullsortimentsgrossistleveranser av storhusholdningsprodukter.