Avgjørelse A2020-2 – Gjelsten Holding AS (Sport 1 Gruppen AS) – O.N. Sunde AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.09.2020

Konkurransetilsynet har besluttet at foretakssammenslutningen mellom Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS og deler av virksomheten til Gresvig Retail Drift AS mfl. tillates. 

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til  at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.