A2023-1 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS konkursbo – konkurranseloven § 16 – underretning om henleggelse av saken

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.01.2023

Konkurransetilsynet har besluttet å avslutte behandlingen av foretakssammenslutningen mellom Axess Logistics AS og Auto Transport Service AS konkursbo.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.