Avgjørelse A2024-2 – TGS Newco AS – PGS ASA – konkurranseloven § 20 jf § 16 – underretning om at saken henlegges

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.04.2024

Konkurransetilsynet har besluttet at foretakssammenslutningen mellom TGS Newco AS og PGS ASA tillates. 

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.