A2007-22 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Get AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.05.2007

Konkurransetilsynet avslår anmodning om å gripe inn mot Get AS og finner ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.