V1999-78 – Avtale mellom ElTele-selskapene og Bane Tele

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.1999

Bane Tele (Jernbaneverket), ElTele AS, ElTele Nord AS, ElTele Rogaland AS, ElTele Vest AS, ElTele Vestfold AS, ElTele Øst AS og ElTele Østfold AS har fått dispensasjon fra konkurranseloven for å samarbeide om prisfastsettelsen for salg av overføringskapasitet til sluttbrukere