V2000-111 – avtale om dekningskontroll (Baltus)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2000

Prisdirektoratets vedtak av 7. desember 1990, rettet mot Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor, om dispensasjon fra forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves.