V2000-111 – avtale om dekningskontroll (Baltus)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2000

Prisdirektoratets vedtak av 7. desember 1990, rettet mot Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor, om dispensasjon fra forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves.

Var dette nyttig?