V1998-60 – Avtaler inngått av Norske Billedkunstnere

Bestemmelse ikon Bestemmelse: opphevelse av dispensasjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.08.1998

Prisdirektoratets dispensasjon for avtale inngått mellom Landslaget Aktuell Kunst, Bokklubbens Kunstforlag og Kunst i Skolen og Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon om «Kontraktsformular for levering av skisser eller trykk til vurdering og om kjøp av opplag i originale verk», oppheves da avtalen ikke lenger benyttes.