V2000-109 – avtaler om felles gebyrer i bankvirksomhet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2000

Prisdirektoratets vedtak av 29. februar 1984, rettet mot Forretningsbankenes Felleskontor og Sparebankforeningen i Norge, om dispensasjon fra forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves.