V2008-7 – Avvisning av klage på avgjørelse A2008-4

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.04.2008

Saken gjelder en klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-4. Klagen ble mottatt tre uker etter klagefristens utløp. Konkurransetilsynet har vurdert om klagen likevel kunne tas under behandling, men har konkludert med at klagen avvises.