V1999-61 – Bademiljø AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.1999

 

Kjeden Bademiljø AS søkte på vegne av sine medlemmer om dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven. Bademiljø er en landsdekkende kjede bestående av 150 rørleggerbedrifter, og var tidligere eiet av den største rørgrossisten Brødrene Dahl. Kjeden hadde tidligere fått avslag på søknad om dispensasjon (V98-12), fordi Konkurransetilsynet mente at Brødrene Dahls eierskap ville hindre en utvikling mot et effektivt innkjøpssamarbeid blant kjedens medlemmer, noe det ble lagt stor vekt på gitt den høye konsentrasjonen i rørgrossistmarkedet. Etter at Brødrene Dahl hadde solgt 90% av sine aksjer i kjeden ble dispensasjon gitt. Det ble satt vilkår om at Brødrene Dahl ikke skal være representert i styret for kjeden.