V1998-59 – Bardu Kjørekontor

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.09.1998

Bardu Kjørekontors dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid oppheves, da virksomheten nå faller inn under dispensasjonsforskrift for lastebil – ogturbilsentraler.