V2001-48 – BEST Stasjon AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.06.2001

Aksjonærene i BEST Stasjon AS har fått dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å fastsette felles veiledende priser på bensinstasjonsvarer og verksteds- og vasketjenester i forbindelse med felles tilbuds- og markedsføringskampanjer. Vedtaket trådte i kraft straks og gjelder til 15. juni 2006.