V1999-21 – Betingelser for slakting av høns

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.03.1999

Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis der de ga ulike betingelser for slakting av høns avhengig av om leverandørene av høns også leverte egg til samvirket. Etter tilsynets inngrep gis alle leverandører av høns for slakting like betingelser.