V1998-57 – Bilbransjeforbundet og Bilskadekomiteen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.08.1998

Norges Bilbransjeforbund gis dispensasjon fra konkurranseloven til å operere med bestemmelsene inntatt i punkt 6 første og annet strekpunkt i avtalen av 1988 med Bilskadekomiteen. Avtalen regulerer i punkt 6 første strekpunkt verkstedenes adgang til å kreve særskilt godtgjørelse for taksten verkstedene utfører som ledd i forberedelsen/utformingen av tilbud på reparasjonen i de tilfeller bilen er så skadet at det kan være aktuelt å kondemnere bilen. Videre regulerer punkt 6 annet strekpunkt adgangen til å kreve godtgjørelse der verkstedet etter anmodning fra forsikringsselskap eller besiktigelsesmann yter assistanse i forbindelse med slik skadetaksering.