V2001-61 – Biltema Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.06.2001

Biltema er en nederlandsk eid (Otomigus) kjede som i Norden omsetter en rekke produkter som bildeler, bilrekvisita, byggevarer, verktøy, kjemikalier, båtutstyr og diverse utstyr til hjem og fritid. Biltema Norge AS (heretter Biltema) har knyttet til seg sju selvstendige forhandlere, som gjennom ordinære varehus selger Biltemas produkter direkte til sluttbrukerne. Biltema fikk 25. april 1995 dispensasjon til prissamarbeid og søkte om å få videreført denne dispensasjonen. Dispensasjon ble gitt, da samarbeidet ble ansett å kunne forsterke konkurransen. Dispensasjonen gir Biltema rett til å kunne fastsette maksimalpriser for sine forhandlere. Den enkelte forhandler står fritt til å ta en lavere pris.