V1999-30 – Binders Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.1999

Binders Norge AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Binders Norge AS gjennom bestemmelser i franchiseavtalen kan fastsette priser for sine franchisetakere. Som vilkår for dispensasjonen stilles at franchisetakerne i Binders Norge AS må stå fritt til å ta lavere priser enn de som er fastsatt av franchisegiver. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 15. mai 2004.