V2009-5 – BioMar Holding AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.01.2009

BioMar Holding AS ilegges et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Proaqua Nutricòn S.A., Dana Feed A/S og Alitec S.A., samt erverv av 50 prosent av aksjene i Alitec Pargua S.A.