V1999-72 – Bjørklund Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.1999

Bjørklund-gruppen gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Bjørklund Norge AS kan pålegge franchisetakerne å ikke operere med høyere priser enn dem som fastsettes av sentralleddet. Det stilles som vilkår for dispensasjonen at franchisetakerne skal stå fritt til å fastsette priser som er lavere enn de franchisegiver fastsetter, og at maksimalprisene fastsettes likt for hele landet. Vedtaket trer i kraft 8. oktober 1999 og gjelder frem til 8. oktober 2004.