V2000-97 – «Bosch Gule Skilt – Kjeden»

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.08.2000

Medlemmene i «Bosch Gule Skilt – Kjeden» søkte om dispensasjon til å samarbeide om tilbudspriser ved fellesannonsering. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning, ettersom den samlede markedsandelen til medlemmene i «Bosch Gule Skilt – Kjeden» er liten. Dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid ble derfor innvilget.