V2000-97 – “Bosch Gule Skilt – Kjeden”

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.08.2000

Medlemmene i “Bosch Gule Skilt – Kjeden” søkte om dispensasjon til å samarbeide om tilbudspriser ved fellesannonsering. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning, ettersom den samlede markedsandelen til medlemmene i “Bosch Gule Skilt – Kjeden” er liten. Dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid ble derfor innvilget.