V2000-84 – Brillespesialistene

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.07.2000

Brillespesialistene, bestående av Eger Optikk, Njaal Hansen AS, Carl E. Buch Opticus AS, Hillevåg Optikk AS, Lorgnetten AS og Knut Phil AS, er gitt dispensasjon, slik at de i fellesskap kan fastsette veiledende priser i forbindelse med lokale markedsføringskampanjer tre, fire ganger pr. år. Dispensasjonen gjelder frem til 1. juli 2005.