V2000-07 – byggevarekjeden Byggeriet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.01.2000

Byggeriet søkte om dispensasjon til å fastsette produktpriser for kjedens medlemmer. Samarbeidet omfatter kun en liten del av kjedens produkter, og er begrenset til kampanjeperioder. Konkurransetilsynet la derfor til grunn at samarbeidet vil ha liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt.

 

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i sakens anledning, senest Byggeriets brev av 14. desember 1999, hvor det søkes om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-1. Byggeriet er en byggevarekjede som eies og drives av Mestergruppen AS. I tillegg eier og driver Mestergruppen AS to huskjeder samt innkjøpsorganisasjonen Mesterkjøp. Byggeriet har 60 medlemmer og har virksomhet innenfor salg av trelast og tyngre byggevarer samt verktøy. Byggeriet knytter til seg små og mellomstore byggevareutsalg med en omsetning fra 5 til 25 millioner kroner. Byggeriet (inkl. Mesterkjøp) hadde en samlet omsetning på 1146 millioner kroner i 1998.