V2000-37 – Centrum Trafikkskoler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.04.2000

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b) innvilges Centrum Berg-Hansen Trafikkskole, Centrum Birkedal Trafikkskole og Centrum Svartdal Trafikkskole dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1. Samarbeidet antas å kunne lede til kostnadsbesparelser som mer enn oppveier mulige ulemper ved prissamarbeid.