V2000-72 – Centrum Trafikkskoler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.06.2000

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b) har Konkurransetilsynet opphevet dispensasjonen fra konkurranseloven § 3-1 av 3. april 2000, vedtak V2000-37, til Centrum Berg-Hansen Trafikkskole, Centrum Birkedal Trafikkskole og Centrum Svartdal Trafikkskole. Videre er Centrum Sørensen Trafikkskole, Centrum Bærland Trafikkskole, Centrum Birkedal Trafikkskole og Centrum Svartdal Trafikkskole innvilget dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring. Samarbeidet antas å kunne lede til kostnadsbesparelser som mer enn oppveier mulige ulemper ved prissamarbeid.