V2001-19 – Chrono AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.02.2001

Chrono AS og medlemmene i Chronokjeden er gitt dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1, slik at de sammen kan fastsette maksimalpriser for kjedemedlemmene i forbindelse med kampanjer. Videre må Chrono AS endre franchiseavtalen slik at prissamarbeidet ikke går utover det dispensasjonen gir rom for. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. mars 2006.