A2007-29 – Coca-Cola – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2007

Bakgrunnen for klagen er at First Price Cola med og uten sukker ikke lenger er å finne i

dagligvarebutikkene klager handler i.

Konkurransetilsynet har kommet til at det er lite sannsynlig at Coca-Cola har overtrådt konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.