V2001-33 – Commit As

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.03.2001

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b har Konkurransetilsynet gitt Commit AS og selskapets kjedeog franchisemedlemmer dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd slik at Commit AS kan fastsette bindende maksimalpriser for kjede- og franchisemedlemmene på utvalgte produkter ved reklamekampanjer. Konkurransetilsynet har også gitt dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 første ledd slik at Commit AS kan opprettholde markedsdelingsklausulen i punkt 2.2 i kjede- og franchiseavtalen. Konkurransetilsynet har bl.a. lagt vekt på at dispensasjonen gjør det mulig å effektivisere markedsføringen i kjeden og at konsumentene kan få reduserte søkekostnader. Vedtaket gjelder frem til 1. april 2003.