V2005-16 – Connex Norge AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - om overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2005

Connex Norge AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av 75 prosent av aksjene i AS Gråkallbanen, jf. § 29 første ledd bokstav a.